Τζελ ιδανικ? μετ? την ?λιοθεραπε?α. Εμπλουτισμ?νο με αλοη και Καλ?ντουλα. Δροσ?ζει, και βοηθ? στην ανακο?φιση των δυσ?ρεστων συμπτωμ?των που προκαλε? η ?κθεση στον ?λιο. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ.