Τζελ για μετ? τον ?λιο. Εμπλουτισμ?νο με αλ?η και εκχ?λισμα ροδιο?. Φροντ?ζει για την ανακο?φιση τη? ερεθισμ?νη? απ? τον ?λιο επιδερμ?δα?, χαρ?ζοντα? α?σθηση δροσι??. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ.