Τζελ για μετ? την ηλιοθεραπε?α. Εμπλουτισμ?νο με ενεργ? οργανικ? αλ?η, γλυκερ?νη και πανθεν?λη. Βοηθ? στην ανακο?φιση απ? του? ερεθισμο?? που προκαλε? η ?κθεση στον ?λιο. Δροσ?ζει και χαρ?ζει α?σθηση ενυδ?τωση?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ.