Κρ?μα σ?ματο? ενυδατικ?? φροντ?δα?. Περι?χει Λ?δι ?ργκαν, ενεργ? οργανικ? Αλ?η, Λ?δι αμυγδ?λου, ηλι?λαιο και ε?ναι πλο?σια σε Βιταμ?νη Ε. Προσφ?ρει στην επιδερμ?δα σα? α?σθηση φρεσκ?δα? και ενυδ?τωση? κ?νοντ?? την ταυτ?χρονα λε?α και απαλ?. Περι?χει : 150ml