Φυσικ? σαπο?νι με εκχ?λισμα απο οργανικ? αλ?η, δ?νει στο δ?ρμα α?σθηση απαλ?τητα?. Καθαρ?ζει βαθι? και δυναμ?νει το δ?ρμα, χωρ?? να το κ?νει ξηρ? και χωρ?? να δημιουργε? ερεθισμο??. Περι?χει : 90gr