Μαλακτικ? κρ?μα με φυσικ? λ?δι ηλ?ανθου που ξεμπερδε?ει τα μαλλι? χωρ?? να τα βαρα?νει. Εμπλουτισμ?νη με ενεργ? εκχ?λισμα οργανικ?? αλ?η? και Προβιταμ?νη Β5, ενισχ?ει τη φυσικ? ?μυνα τη? τρ?χα? και τη φροντ?ζει ?στε να διατηρε? τη φυσικ? τη? ενυδ?τωση. Χαρ?ζει υγε?α και λ?μψη στα μαλλι?. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο.

Περι?χει : 200ml