Κρ?μα απολ?πιση? προσ?που, με κ?κκου? αμυγδ?λου και μικρο-κ?κκου? βιταμ?νη? Ε. Εμπλουτισμ?νη με ενεργ? εκχ?λισμα οργανικ?? αλ?η?. Περι?χει : 75ml