Κρ?μα ποδι?ν με μενθ?λη για ?μεση ανακο?φιση και δροσι?. Η πλο?σια σ?νθεσ? τη? με εκχ?λισμα οργανικ?? αλ?η? , ?λαιο ηλ?ανθου και προβιταμ?νη Β5, βοηθ? στη διατ?ρηση τη? ενυδ?τωση? των ποδι?ν και χαρ?ζει α?σθηση βελο?δινη? απαλ?τητα?. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο.

Περι?χει : 150ml