Δροσιστικ? τζελ για το πρ?σωπο και το σ?μα. Εμπλουτισμ?νο με αλ?η και πανθεν?λη. Χρησιμοποιε?ται για ?πια ?εγκα?ματα, ευα?σθητε? και ξηρ?? επιδερμ?δε?. Βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο? μετ? την ηλιοθεραπε?α. Χαρ?ζει α?σθηση ?μεση? δροσι?? και ενυδ?τωση?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ. Περι?χει : 160ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 98%. Χρησιμοποιε?ται για ?πια ?εγκα?ματα, ευα?σθητε? και ξηρ?? επιδερμ?δε?. Βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο? μετ? την ηλιοθεραπε?α. Χαρ?ζει α?σθηση ?μεση? δροσι?? και ενυδ?τωση?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ.
Απλ?στε στο σωμα κατ?λληλη ποσ?τητα και κ?ντε ελαφρ? μασ?ζ.??
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Aloe, Glycerine, Allantoin, Panthenol

?