Καταπρα?ντικ? τζελ για το πρ?σωπο και το σ?μα. Εμπλουτισμ?νη σ?νθεση σε αλ?η και πανθεν?λη. Χρησιμοποιε?ται σε ?πια εγκα?ματα. Κατ?λληλο για ?ευα?σθητε? και ξηρ?? επιδερμ?δε?. Δροσ?ζει, καταπρα?νει και χαρ?ζει α?σθηση ανακο?φιση? και αναν?ωση? ?στην ταλαιπωρημ?νη επιδερμ?δα. Βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο? μετ? την ηλιοθεραπε?α. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ?ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ. Περι?χει : 160ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 98%. Χρησιμοποιε?ται σε ?πια εγκα?ματα. Κατ?λληλο για ?ευα?σθητε? και ξηρ?? επιδερμ?δε?. Δροσ?ζει, καταπρα?νει και χαρ?ζει α?σθηση ανακο?φιση? και αναν?ωση? ?στην ταλαιπωρημ?νη επιδερμ?δα. Βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο? μετ? την ηλιοθεραπε?α. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. ?ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ.
Απλ?στε στο σωμα κατ?λληλη ποσ?τητα και κ?ντε ελαφρ? μασ?ζ.??
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Aloe, Glycerine, Allantoin, Panthenol

?