Κρ?μα ημ?ρα? με δραστικ? ενυδατικ? συστατικ?, ιδανικ? για ?λου? του? τ?που? δ?ρματο?. Φ?ρμουλα πλο?σια σε αμυγδαλ?λαιο, ενεργ? αλ?η, βιταμ?νε? και ενυδατικο?? παρ?γοντε? που διατηρο?ν την υγρασ?α του δ?ρματο? σε υψηλ? επ?πεδα. Περι?χει : 50ml