Σαμπου?ν με ενεργ? εκχ?λισμα οργανικ?? αλ?η? και προβιταμ?νη Β5. Ιδανικ? για κανονικ? μαλλι?. Καθαρ?ζει απαλ? και αναζωογονε? την τρ?χα, χαρ?ζοντα? ζωντ?νια και λ?μψη. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο.

Περι?χει : 200ml