Χαρουπι?carob

Ceratonia siliqua

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το λατινικ? Ceratonia προ?ρχεται απ? την αρχα?α ελληνικ? λ?ξη κ?ρα? και ?χει σχ?ση με το κερατ?μορφο σχ?μα του καρπο?. Η λ?ξη siliqua στα λατινικ? σημα?νει λοβ??, χαρο?πι. Φ?εται σε πολλ?? περιοχ?? τη? Μεσογε?ου, κ?ρια ?μω? σε Ισπαν?α, Ιταλ?α, Ελλ?δα, Κ?προ, Τουρκ?α, Τυνησ?α. Στην Ελλ?δα τη συναντο?με στι? ν?τιε? περιοχ?? και ιδια?τερα στην Κρ?τη και τη Σ?μο με δι?φορα ον?ματα. Ε?ναι αειθαλ?? μικρ? δ?ντρο και ?ψο? του μπορε? να φτ?σει τα 10-18 μ?τρα. Αντ?χει στη ζ?στη και στην ξηρασ?α και οι καρπο? του κατατ?σσονται στα ?σπρια. Απ? τη λ?ξη?κερ?τιον?προ?ρχεται και η λ?ξη?καρ?τι, γιατ? το β?ρο? του σπ?ρου των χαρουπι?ν ορ?στηκε ω? η πιο μικρ? μον?δα μ?τρηση? για χρυσ? και πολ?τιμου? λ?θου?.?

Η Χαρουπι? ?ταν γνωστ? στου? αρχα?ου? ?λληνε? οι οπο?οι την καλλιεργο?σαν για του? καρπο?? τη?. Απ? τον Θε?φραστο μαθα?νουμε ?τι το δ?ντρο οι ?ωνε? το αποκαλο?σαν κερων?α εν? ο καρπ?? ονομ?ζονταν και αιγυπτιακ? σ?κο. Το χρησιμοποιο?σαν σαν γλυκαντικ?, σε γλυκ? και ηδ?ποτα, σε ?λη την περιοχ? τη? Μεσογε?ου και στο Περο?. Στην Α?γυπτο σ?μερα το τρ?νε σαν σνακ εν? με του? συντριμμ?νου? λοβο?? φτι?χνουν ?να αναζωογονητικ? ποτ?. Βρ?ζοντα? τα χαρο?πια παρασκε?αζαν απ? το μ?λι που υπ?ρχει στο εσωτερικ? του ?να απλ? υδατ?δε? εκχ?λισμα, το ?χαρουπ?μελο? το οπο?ο και χρησιμοποιο?σαν ω? κ?ρια γλυκαντικ? ουσ?α. Αλ?θοντ?? τα, χρησιμοποιο?σαν τη σκ?νη του σαν συμπληρωματικ? αλε?ρι για την παρασκευ? θρεπτικο? ψωμιο?. Ο σπ?ρο? τη? χαρουπι?? αντικατ?στησε στο παρελθ?ν ακ?μα και τον καφ?,? καβουρντιζ?μενο? με αμ?γδαλα και ρεβ?θια.

?Το σκληρ? και λαμπερ? ξ?λο του δ?ντρου χρησιμοποιε?ται στην επιπλοποιε?α ?και στην ξυλογλυπτικ?.

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ

 

Τα χαρο?πια ε?ναι γλυκ?, ε?γευστα και θρεπτικ?. Περι?χουν σ?κχαρο σε μεγ?λη αναλογ?α (50%) απ? το οπο?ο το 30% ε?ναι σταφυλοσ?κχαρο, 10% πρωτε?νη και 6% λ?πο?. Επ?ση? περι?χουν βιταμ?νε? τη? ομ?δα Β και καροτ?νη Β (προστ?διο των βιταμιν?ν Α), κ?λιο, μαγν?σιο, ασβ?στιο, φωσφ?ρο, ιχνοστοιχε?α (σ?δηρο, μαγγ?νιο, χαλκ?, χρ?μιο, νικ?λιο), λ?γο ισοβουτυρικ? οξ?, ταν?νε?, ιν?δει? ουσ?ε? ?πω? λιγν?νη (επιδρ? κατασταλτικ? στη χοληστερ?νη, ?χει θετικ? αποτελ?σματα στο επ?πεδο τη? γλυκ?ζη? στο α?μα και χρησιμοποιε?ται κατ? του διαβ?τη και τη? παχυσαρκ?α?), βλ?ννα, κυτταρ?νη και τουλ?χιστον 6 αντιοξειδωτικ?? ουσ?ε? οι οπο?ε? δρουν προστατευτικ? για τα κ?τταρα.

Οι λοβο? χρησιμοποιο?νται ω? μη διεγερτικ? υποκατ?στατο τη? σοκολ?τα?. Σε αντ?θεση με τη σοκολ?τα δεν επιδειν?νει συμπτ?ματα του στρε? ?πω? το ?γχο?, τη ρηχ? αναπνο? και τι? αρρυθμ?ε?. Επ?ση? χρησιμοποιε?ται ω? μη τοξικ? υποκατ?στατο τη? σοκολ?τα? για τα σκυλι?, γιατ? η θεοβρωμ?νη που περι?χει η κανονικ? σοκολ?τα ε?ναι τοξικ? για αυτ?.

Θεραπευτικ?? ιδι?τητε? ?χουν κ?ρια οι λοβο? και οι σπ?ροι, αλλ? επ?ση? τα ?νθη και τα φ?λλα του φυτο?.

Δρα ω? στυπτικ?, καταπρα?ντικ?, μαλακτικ? και καθαρτικ?.

Παραδοσιακ? τα δι?φορα μ?ρη του φυτο?, χρησιμοποι?θηκαν:

  • σε προβλ?ματα μειωμ?νη? λ?μπιντο.
  • σε προβλ?ματα βρογχικο? ?σθματο?.
  • ω? αντιβηχικ? φ?ρμακο
  • για να θεραπε?σει τη δι?ρροια και να ανακουφ?ζει τον ερεθισμ? τη? κοιλι??.

 

Στη βιομηχαν?α των καλλυντικ?ν χρησιμοποιε?ται το αλε?ρι που παρασκευ?ζεται απ? του? λοβο?? λ?γω των πολ?τιμων θρεπτικ?ν και αντιοξειδωτικ?ν συστατικ?ν που περι?χει.