ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣEucalyptus

Eucalyptus Globulus

Ο ευκ?λυπτο? ε?ναι αειθαλ?? δ?ντρο και ?να απ? τα πιο ψηλ? δ?ντρα στον κ?σμο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΧΡΗΣΕΙΣ

Το αιθεριο ελαιο του Ευκαλυπτου προ?ρχεται απ? απ?σταξη των φ?λλων του και ?χει μια ?ντονη δροσερ? μυρωδι? καμφορ??.?Ε?ναι πλο?σιο σε ταν?νε? και πολυφαιν?λε?. ?χει αντισηπτικ??, αντιβακτηριακ?? και αναλγητικ?? ιδι?τητε?. Περι?χει αποσυμφορητικο?? παρ?γοντε? που διευκολ?νουν την αναπνο? και ανακουφ?ζουν απ? το β?χα, το συν?χι, τον πον?λαιμο και ?λλα συμπτ?ματα του κοινο? κρυολογ?ματο?. Χρησιμοποιε?ται επ?ση? για την ανακο?φιση των ρευματισμ?ν και των μυ?κ?ν π?νων. ?χει εντομοαπωθητικ? δρ?ση.