<PREVIOUS? ? ? ? ? ? ? ?????????? NEXT>

Τα εκχυλ?σματα φρο?των ε?ναι τα ιδανικ? συστατικ? για να ενισχ?σουν τη? θεραπευτικ?? ιδι?τητε? των φυτικ?ν καλλυντικ?ν! Τα εκχυλ?σματα φρο?των ε?ναι πολ? πλο?σια σε βιταμ?νε? και ?χουν πολλ?? αντιοξιοδωτικ?? ιδι?τητε? και επομ?νω? προσφ?ρουν με φυσικ? τρ?πο καλ?τερη φροντ?δα για ?λο το σ?μα. Ε?ναι γνωστ? ?τι κ?ποια φρο?τα και συνδυασμο? απο εκχυλ?σματα φρο?των ?χουν πολλ?? καλλυντικ?? ιδι?τητε?.Τα φρο?τα δ?ν ε?ναι μ?νο γευστικ? και θρεπτικ? αλλ? παρ?χουν και καλλυντικ?? εφαρμογ?? για εξωτερικ? χρ?ση. Κ?θε φρο?το ?χει συγκεριμμ?νε? καλλυντικ?? ιδι?τητε?. Η λειτουργ?α και η εφαρμογ? του? καθορ?ζονται απο την ενεργ? ουσ?α που περι?χει το κ?θε φρο?το. ?χουμε επισημ?νει προηγουμ?νω? τα αμ?τρητα οφ?λη στο δ?ρμα απο την χρ?ση καλλυντικ?ν προι?ντων τα οπο?α χρησιμοποιο?ν φυτικ? συστατικ?.

Ειδικ? για ενυδ?τωση και θρ?ψη του δ?ρματο? τα προι?ντα που χρησιμοποιο?ν εκχυλ?σματα φρο?των ε?ναι ιδανικ? για το δ?ρμα. Συν?μα αποτελο?ν καινοτομ?α στην βιομηχαν?α των φυσικ?ν καλλυντικ?ν. Το λ?δι που βρ?σκεται σε κ?ποια φρο?τα ε?ναι πλο?σιο, ?χει εξαιρετικ? διεισδυτικ?? ιδι?τητε? και περι?χει βιταμ?νε? A,D και Ε, λεκιθ?νη, κ?λιο, Β- καροτ?νιο και π?νω απο 20 λιπαρ? οξ?α (παλμιτικ?, παλμιτελα?κ?, στεατικ?, ελα?κ?, λινολενικ? και λιν?λεουμ ε?ναι κ?ποια απο αυτ?). Τα φρο?τα ε?ναι πολ? απαρα?τητα για το δ?ρμα και θεωρο?νται ιδανικ? συστατικ?. Ε?ναι πλο?σια σε στερολ?νε? (γνωστ?? επ?ση? ?? στεροειδ? φυτ?ν) οι οπο?ε? βοηθ?νε στην απαλ?τητα του δ?ρματο? και προσφ?ρουν πλο?σια και αποτελεσματικ? ενυδατικ? θεραπε?α. Κ?ποια φρο?τα βοηθ?νε επ?ση? στην θεραπε?α του δ?ρματο? απο τραυματισμο?? που προκαλο?νται απο την ?κθεση στον ?λιο ? απο πληγ?? και σημ?δια.

Η Madis A.E. χρησιμοποιε? δι?φορα εκχυλ?σματα φρο?των για να εμπλουτ?σει τη? καλλυντικ?? συνταγ?? τη? και με αυτ? τον τρ?πο να προσφ?ρει καλ?τερα και πι? φυσικ? προι?ντα στον τελικ? καταναλωτ?.

Κ?ποια απο αυτ? ε?ναι:

  • Καρυδ?λαιο. Ιδανικ? για να επιταχ?νει το μα?ρισμα διατηρ?ντα? την απαλ?τητα και την υγρασ?α του δ?ρματο?.
  • Εκχ?λισμα Ροδ?κινου. Εμπλουτισμ?νο με πρωτε?νε?, ταν?νε? και φυτικ?? ?νε? ?χει φυσικ?? αντιοξειδωτικ??, αντιβακτηριδιακ??, στυπτικ?? και ανακουφιστικ?? ιδι?τητε?.
  • Πορτοκ?λι. Ε?ναι στυπτικ?, αντιοξειδωτικ?, αντιβακτηριδιακ? και καταπρα?ντικ?.
  • Λεμ?νι. ?χει αντιοξειδωτικ??, αντιβακτηριδιακ??, στυπτικ?? και ενυδατικ?? ιδι?τητε?.
  • Φρ?ουλα. Ε?ναι ενυδατικ? στο δ?ρμα προσφ?ροντα? αντιοξειδωτικ?? και αντιβακτηριδιακ?? ιδι?τητε?.
  • Αβοκ?ντο. Το λ?δι του αβοκ?ντο περι?χει φυτοστερ?λε? και βιταμ?νε? και παρ?χει ιδανικ?? ιδι?τητε? θρ?ψη? και ενυδ?τωση? για το δ?ρμα και τα μαλλι?.
  • Βερ?κοκο. Το βερ?κοκο απομακρ?νει τα νεκρ? κ?τταρα του δ?ρματο?, αποκαθιστ?ντα? την εμφ?νισ? του.
  • Γκουαρ?να. Ε?ναι πολ? σημαντικ? πηγ? καφε?νη? με λιποδιαλυτικ??, στυπτικ??, ερεθιστικ?? και αντιβακτηριδιακ?? ιδι?τητε?.
  • Νερ?τζι. ?χει ηρεμιστικ?, αντιοξειδωτικ? και αντιβακτηριδιακ? χαρακτηριστικ? και επ?ση? ενεργοποιε? την διαδικασ?α τη? λιποδι?λυση?.
  • Ρ?δι. Πλο?σιο σε ταν?νε?, ειδικ? C και Β τ?που και αν?ργανε? ουσ?ε?. ?χει στυπτικ?? ιδι?τητε? και βοηθ?ει και προστατε?ει το δ?ρμα και τα μαλλι? εν?ντια στι? επιπτ?σει? τη? ακτινοβολ?α? και των ελευθ?ρων ριζ?ν.