<PREVIOUS?????????? NEXT>

Οι θεραπε?ε? με β?τανα ε?ναι γνωστ?? απο του? αρχα?ου? χρ?νου? και σε ?λο τον κ?σμο. Πολλ?? χ?ρε? ?πω? η Ελλ?δα και γενικ? η περιοχ? τη? μεσογε?ου ?χουν παρ?δοση στην καλλι?ργεια βοτ?νων. Φυσικ? υπ?ρχουν σε μεγ?λε? ποσ?τητε? στα βουν? και ειδικ? η Κρ?τη ?χει μεγ?λη παραγωγ? απο β?τανα. Ε?ναι στην φιλοσοφ?α μα? να επιλ?γουμε ενεργ? συστατικ? απο τα μ?ρη τα οπο?α τα φυτ? προ?ρχονται. Για αυτ? το λ?γο επιλ?γουμε τοπικο?? παραγωγο?? για τα εκχυλ?σματα βοτ?νων μα?.
Κ?ποια απο τα εκχυλ?σματα βοτ?νων που χρησιμοποιο?με ε?ναι τα παρακ?τω:
  • Εκχ?λισμα Χαμομηλιο?. Εμπλουτισμ?νο με αιθ?ρια ?λαια, καλμ?ρει, ?χει αντιερεθιστικ?? και αντιφλεγμον?δει? ιδι?τητε?.
  • Εκχ?λισμα Καλ?ντουλα?. Οι πιο σημαντικ?? του ιδι?τητε? ε?ναι οι αντιβακτηριδιακ?? και οι αντιφλεγμον?δει?.
  • Λεβ?ντα. Ε?ναι φυσικ? προ??ν με χαλαρωτικ??, αντιβακτηριδιακ?? και αντιφλεγμον?δει? ιδι?τητε?.
  • Μ?ντα. ?χει θεραπευτικ?? και αντιμικροβιακ?? ιδι?τητε?.?χει επ?ση? νευροπροστατευτικ?? και νευροχημικ?? ιδι?τητε?.?
  • Δ?κταμο?. Ο Δ?κταμο? ?χει αντιβακτηριδιακ?? και αντιμικροβιακ?? ιδι?τητε? εξαιτ?α? τη? φαιν?λη? καρβακρ?λη? που περι?χει. ?χει χρησιμοποιηθε? ?? αντιρευματικ?, στομαχικ? και επουλωτικ?.

Τα β?τανα ?χουν την ικαν?τητα να συνθ?τουν μια ευρε?α ποικιλ?α χημικ?ν εν?σεων οι οπο?ε? χρησιμοποιο?νται για να εκτελο?ν σημαντικ?? βιολογικ?? λειτουργ?ε?, και για προστασ?α απο επιθ?σει? απο ?ντομα, μ?κυτε? και φυτοφ?γα θηλαστικ?. Πολλ? απο αυτ? τα φυτοχημικ? ?χουν ευεργετικ? αποτελ?σματα στην μακροχρ?νια υγε?α ?ταν καταναλ?νονται απο ανθρ?που? και μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για την αποτελεσματικ? θεραπε?α ανθρ?πινων ασθενει?ν.

Ο ?νθρωπο? ?χει πολυετ? σχ?ση αγ?πη? με τα β?τανα. Τα β?τανα χρησιμοποιο?νται απο τα προιστορικ? χρ?νια.