<PREVIOUS? ???? NEXT>

  • Εκχ?λισμα Μελιο?. Απαλ?νει το δ?ρμα και μπορε? να αυξ?σει την κυκλοφορ?α του α?ματο? βελτι?νοντα? την εμφ?νιση του δ?ρματο?. Το εκχ?λισμα μελιο? ?χει αντισηπτικ??, αντιφλεγμον?δει? και καταπραυντικ?? ιδι?τητε?. Χρησιμοποιε?ται σε θεραπευτικ?? κρ?με? και αλοιφ?? και ε?ναι ιδανικ? συστατικ? για? καλλυντικ?.

Η Madis χρησιμοποιε? εκχ?λισμα μελιο? σε σαμπου?ν, κρ?με? χερι?ν και σαπο?νια. Το εκχ?λισμα μελιο? εξισορροπε? την υγρασ?α του δ?ρματο? και περι?χει αμινοξ?α και ολιγοσακχαρ?τε?. Κ?νει το δ?ρμα βελο?δινα απαλ? και ελαστικ?. Ε?ναι ?να μ?σον ρυθμ?σεω? επιδερμ?δα?, φυσικ? υγραντικ? και ενυδατικ?.

Το μ?λι ε?ναι παλι? ?σο η γραπτ? ιστορ?α, π?σω στο 2100 Π.Χ. ?που ?χει επισημανθε? σε σφηνοειδε?? γραφ?? των Σουμερ?ων και των Βαβυλων?ων, στον κ?δικα των Χεττα?ων και σε ιερ?? γραφ?? τη? Ινδ?α? και τη? Αιγ?πτου. Πιθαν?νατα ε?ναι ακ?μα παλαι?τερο.

Ε?ναι το πρ?το γλυκαντικ? και το πι? διαδεδομ?νο που χρησιμοποι?θηκε απο τον ?νθρωπο. Ο μ?θο? λ?ει ?τι ο θε?? ?ρω? βουτο?σε τα β?λη του σε μ?λι πρ?ν στοχε?σει στου? ανυποψ?αστου? εραστ??.

Ε?ναι μια γλυκι? τροφ? που δημιουργο?ν οι μ?λισσε? χρησιμοποι?ντα? το ν?κταρ των φυτ?ν και των λουλουδι?ν. Οι μ?λισσε? μετατρ?πουν το ν?κταρ σε μ?λι με μεθ?δου? παλινδρ?μηση? και εξ?τμιση?. Το αποθηκε?ουν σαν κ?ρια πηγ? τροφ?? σε κ?ρινε? κηρ?θρε? μ?σα στην κυψ?λη.

Οι φυσικ?? ιδι?τητε? του μελιο? ποικ?λουν, εξαρτ?νται απο την περιεκτικ?τητα νερο? που ?χει το μ?λι, τον τ?πο τη? χλωρ?δα? που χρησιμοποιε?ται για να παραχτε?(βοσκ?), την θερμοκρασ?α και την αναλογ?α συγκεκριμμ?νων σακχ?ρων που περι?χει. Το φρ?σκο μ?λι ε?ναι ?να υπ?ρκορο υγρ?, το οπο?ο περι?χει περισσ?τερη ζ?χαρη απο ?τι το νερ? μπορε? να διαλ?σει σε θερμοκρασ?ε? περιβ?λλοντο?. Σε θερμοκρασ?α δωματ?ου, το μ?λι ε?ναι ψυχρ? υγρ?, στο οπο?ο η γλυκ?ζη γ?νεται ?ζημα σε στερεο?? κ?κκου?. Αυτ? σχηματ?ζει ?να ημιστερε? δι?λυμα καθιζ?νων σακχ?ρων σε ?να δι?λυμα σακχ?ρων και ?λλων συστατικ?ν.