ΛΕΒΑΝΤΑlavender

ΓΕΝΙΚΑ

Η λεβ?ντα ε?ναι θ?μνο?, με ?ψο? 30 ?ω? 80 εκατοστ?. ?χει γκριζοπρ?σινα φ?λλα, στεν? ?? λογχοειδ?. Οι ανθοφ?ροι βλαστο? καταλ?γουν σε?ταξιανθ?α ??πω? το στ?χυ.

Η λ?ξη Lavender προ?ρχεται απ? το λατινικ? ρ?μα “lavare” που σημα?νει “πλ?νω”. Πρ?γματι, οι Ρωμα?οι συν?θιζαν να πλ?νονται και να καθαρ?ζουν τι? πληγ?? του? με λεβ?ντα.?

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

Το αιθ?ριο ?λαιο τη? λεβ?ντα? χρησιμοποιε?ται στην αρωματοποι?α, στη σαπωνοποι?α, στην κοσμητολογ?α? και στη φαρμακευτικ? ω? αντισηπτικ?, τονωτικ? και αντικαταρρο?κ?.? Κ?ριο συστατικ? του ε?ναι η χημικ? ?νωση?οξικ? λιναλ?λιο. Εκτ?? αυτο?, περι?χει?αλκο?λε?.

Οι ιαματικ?? τη? ιδι?τητε? ?ταν γνωστ?? απ? την αρχαι?τητα και αναφ?ρονται στο Διοσκουρ?δη, τον?Πλ?νιο?και το?Γαλην?.

Παραδοσιακ? ?χει χρησιμοποιηθε?:

Για τη θεραπε?α των νευρασθενει?ν, των πονοκεφ?λων, τη? αυπν?α?.

  • ?Για την επο?λωση τραυμ?των, εγκαυμ?των
  • ?Στην ανακο?φιση τσιμπημ?των απ? ?ντομα
  • Την ανακο?φιση των μυικ?ν π?νων
  • Σε μεγ?λε? δ?σει? ?σαν υπνωτικ? και ναρκωτικ?.