ΠΑΠΑΓΙΑpapaya

ΓΕΝΙΚΑ

Η παπ?για ε?ναι εξωτικ? φρο?το ενδημικ? των τροπικ?ν περιοχ?ν τη? Αμερικ??. Καλλιεργο?νταν στο Μεξικ? για πολλο?? αι?νε?.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

Το εκχ?λισμα του καρπο? και των σπερμ?των ?χει αντιοξειδωτικ??, ?αντιβακτηριδιακ?? και επουλωτικ?? ιδι?τητε?, πολ?τιμε? στην κοσμητολογ?α.