ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟthistle

ΓΕΝΙΚΑ

Φ?εται σε ακαλλι?ργητε? περιοχ??,? ?που το ?δαφο? ε?ναι? ξηρ?, απ?τιστο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ

Σ?μφωνα με τη λα?κ? θεραπευτικ?, καθαρ?ζει τον οργανισμ? απ? μολ?νσει? και δυναμ?νει ?λα τα κ?ρια ?ργανα του σ?ματο?, μυαλ?, καρδι?, νεφρ?, συκ?τι, στομ?χι, πνε?μονε?.

Παραδοσιακ? ?χει χρησιμοποιηθε?:

  • σε παθ?σει? του ?πατο? και τι? χολ??,
  • σαν αιμοστατικ?,
  • σαν αντικαταθλιπτικ??