Η Madis A.E. χρησιμοποιε? τα παρακ?τω εκχυλ?σματα δ?ντρων και φυτ?ν που προ?ρχονται απο τι? ρ?ζε? του?, απο τα φ?λλα του? ? απο του? κορμο?? του?.
  • Ευκ?λυπτο?. Το λ?δι του Ευκαλ?πτου ?χει ερεθιστικ?? , αντισηπτικ??, αρωματικ?? και ενυδατικ?? ιδι?τητε?.
  • Πιπερ?ριζα. ?χει αντιφλογιστικ?? και βακτηριοστατικ?? ιδι?τητε?. Το εκχ?λισμα πιπερ?ριζα? λ?γεται ?τι αυξ?νει την κυκλοφορ?α εξαιτ?α? των πικ?ντικων συστατικ?ν και ρυθμ?ζει την ενυδ?τωση πολυσακχαριδ?ων και αμινοξ?ων.
  • Καν?λα. ?χει τονωτικ??, ενεργοποιητικ??, αντιερεθιστικ?? και αντιβακτηριδιακ?? ιδι?τητε?.
  • Τριαντ?φυλλο. Περι?χει ταν?νη και αιθ?ρια ?λαια και ?χει στυπτικ??, αντιβακτηριδιακ??, αντιφλεγμον?δει? και αντιοξειδωτικ?? ιδι?τητε?.
  • Μαν?λια. Περι?χει φλαβονοιδ? και αλκαλοειδ?. Το εκχ?λισμα Μαν?λια? φροντ?ζει το δ?ρμα και εμποδ?ζει την ?νταση που προκαλε? η ηλιακ? ακτινοβολ?α. ?χει αντιερεθιστικ?? και βακτηριοστατικ?? ιδι?τητε?.
  • Αμαμελ?δα. Περι?χει ταν?νε?, φλαβονοιδ? και αν?ργανε? ουσ?ε?. ?χει στυπτικ??, αντιβακτηριδιακ?? και αντιφλογιστικ?? ιδι?τητε?.
  • Κιτρον?λλα. ?χει ενεργ? αιθ?ρια ?λαια και ε?ναι φυσικ? εντομοαπωθητικ?.
  • Πρ?σινο τσ?ι. Περι?χει υψηλ? επ?πεδα σε ταν?νε? και φλαβονοιδ? και ?χει αντιμικροβιακ??, αντιφλογιστικ??, αντιοξειδωτικ?? και αντιγηραντικ?? ιδι?τητε?.
  • Γιασεμ?. Ε?ναι φυσικ? εκχ?λισμα με αντικαταθλιπτικ??, χαλαρωτικ?? και αντιφλεγμον?δει? ιδι?τητε?.