Το stick με πρ?σινο τσ?ι και αλ?η, βοηθ? στην αντιμετ?πιση των ερεθισμ?ν που προκαλο?ν τα τσιμπ?ματα κουνουπιο?, σφ?κα?, τσουκν?δα?, τσο?χτρα?, κλπ. Ενυδατ?νει και βοηθ? στην ανακο?φιση τη? ερεθισμ?νη? επιδερμ?δα?. Δεν περι?χει αμμων?α, και βοηθ? στην αποφυγ? μολ?νσεων τη? ερεθισμ?νη? περιοχ??. Απλ?στε τοπικ? στην ερεθισμ?νη περιοχ? και επαναλ?βετε ?σο συχν? χρει?ζεται.

Περι?χει : 14ml