Δροσιστικ? Τζελ για μετ? τον ?λιο. Η σ?νθεσ? του, που ε?ναι εμπλουτισμ?νη με αλ?η, ελαι?λαδο και πανθεν?λη, ενυδατ?νει και περιποιε?ται την ταλαιπωρημ?νη απ? την ?λιο επιδερμ?δα, βοηθ?ντα? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?. Προσφ?ρει α?σθηση ?μεση? δροσι??. Περι?χει : 230ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 98%. Δροσιστικ? Τζελ για μετ? τον ?λιο. Η σ?νθεσ? του, που ε?ναι εμπλουτισμ?νη με αλ?η, ελαι?λαδο και πανθεν?λη, ενυδατ?νει και περιποιε?ται την ταλαιπωρημ?νη απ? την ?λιο επιδερμ?δα, βοηθ?ντα? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?. Προσφ?ρει α?σθηση ?μεση? δροσι??.??
Πρ?ταση: Για ?να μοναδικ? ευχ?ριστο αποτ?λεσμα, τοποθετ?στε το προι?ν στο ψυγε?ο 20 λεπτ? πριν τη χρ?ση.?