Κρ?μα ενισχυμ?νη? ενυδ?τωση? & περιπο?ηση? για μετ? τον ?λιο. Η σ?νθεσ? του, που ε?ναι ?εμπλουτισμ?νη με Αλ?η, Ελαι?λαδο, ?λαιο Αργκ?ν, Υαλουρονικ? οξ? και ενυδατικ? σ?κχαρα, ενυδατ?νει και περιποιε?ται την επιδερμ?δα μετ? την ηλιοθεραπε?α, βοηθ?ντα? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?. Προσφ?ρει μοναδικ? απαλ?τητα και δροσι?. Περι?χει : 230ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 92%. Κρ?μα ενισχυμ?νη? ενυδ?τωση? & περιπο?ηση? για μετ? τον ?λιο. Η σ?νθεσ? του, που ε?ναι ?εμπλουτισμ?νη με Αλ?η, Ελαι?λαδο, ?λαιο Αργκ?ν, Υαλουρονικ? οξ? και ενυδατικ? σ?κχαρα, ενυδατ?νει και περιποιε?ται την επιδερμ?δα μετ? την ηλιοθεραπε?α, βοηθ?ντα? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?. Προσφ?ρει μοναδικ? απαλ?τητα και δροσι?.??