Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα? και αβοκ?ντο. Το αβοκ?ντο ε?ναι πλο?σιο σε θρεπτικ? και ενυδατικ? στοιχε?α. Ο συνδυασμ?? με το γ?λα γαιδο?ρα? δημιουργε? μια μοναδικ? συνθεση που ενυδατ?νει, προστατε?ει και περιποιε?ται, αφ?νοντα? στην επιδερμ?δα α?σθηση βελο?δινη? απαλ?τητα?. Βοηθ? να διατηρε?ται η ελαστικ?τητα η φωτειν?? ?ψη τη? επιδερμ?δα?. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει? μασ?ζ, απλ?στε μικρ? ποσ?τητα προ??ντο? ?σε καθαρ? σ?μα, μ?χρι να απορροφηθε?. Μ?νο εξωτερικ? χρ?ση.

Περι?χει : 60ml