Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γα?δο?ρα? και ?λαιο καρ?δα?. Ενυδατ?νει, περιποιε?ται και τον?νει την επιδερμ?δα. Τη βοηθ? να διατηρε? την ελαστικ?τητα και τη φωτειν? τη? ?ψη. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει? μασ?ζ, απλ?στε μικρ? ποσ?τητα προ??ντο? ?σε καθαρ? σ?μα, μ?χρι να απορροφηθε?. Μ?νο εξωτερικ? χρ?ση.

Περι?χει : 60ml