Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα? και εκχ?λισμα απ? εξωτικ? φρο?τα. Αναζωογονε? την επιδερμ?δα. Τα εκχυλ?σματα απ? εξωτικ? φρο?τα χαρ?ζουν ξεχωριστ? α?σθηση εξωτικ?? φρεσκ?δα?. Το βο?τυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα? και εξωτικ? φρο?τα ενυδατ?νει και περιποιε?ται την επιδερμ?δα. Τη βοηθ? να διατηρε? την ελαστικ?τητα και τη φωτειν? τη? ?ψη. Δερματολογικ? ελεγμ?νο.

Περι?χει : 60ml