Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα? και ?λαιο απ? κουκο?τσι σταφυλιο?. Το λ?δι απ? κουκο?τσι σταφυλιο? ε?ναι πλο?σιο σε βιταμ?νε? και ιχνοστοιχε?α. Ενυδατ?νει, προστατε?ει και τον?νει την επιδερμ?δα, χαρ?ζοντα? βελο?δινη υφ?. Βοηθ? στη διατ?ρηση τη? ελαστικ?τητα? και τη? φωτειν?? ?ψη? τη? επιδερμ?δα?. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει? μασ?ζ, απλ?στε μικρ? ποσ?τητα προ??ντο? ?σε καθαρ? σ?μα, μ?χρι να απορροφηθε?. Μ?νο εξωτερικ? χρ?ση.

Περι?χει : 60ml