Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα? και ελαι?λαδο. Το ελαι?λαδο ε?ναι πλο?σιο σε συστατικ? με αντιοξειδωτικ?? ιδι?τητε?, ?πω? η βιταμ?νη Ε. Ο συνδυασμ?? με το γ?λα γαιδο?ρα?, δ?νει μια ξεχωριστ? σ?νθεση που ενυδατ?νει, προστατε?ει και τον?νει την επιδερμ?δα. Τη βοηθ? να διατηρε? την ελαστικ?τητα και τη φωτειν?, νεανικ? τη? ?ψη. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει? μασ?ζ, απλ?στε μικρ? ποσ?τητα προ??ντο? ?σε καθαρ? σ?μα, μ?χρι να απορροφηθε?. Μ?νο εξωτερικ? χρ?ση.

Περι?χει : 60ml