Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα? και ρ?δι. Το ρ?δι ?χει αντιοξειδωτικ?? ιδι?τητε? και ο συνδυασμ?? του με το γ?λα γαιδο?ρα? βοηθ? την επιδερμ?δα να αντιστ?κεται στου? εξωτερικο?? παρ?γοντε? γ?ρανση?. Ενυδατ?νει, θρ?φει και περιποιε?ται την επιδερμ?δα. Τη βοηθ? να διατηρε? την ελαστικ?τητα και τη φωτειν?? τη? ?ψη. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει? μασ?ζ, απλ?στε μικρ? ποσ?τητα προ??ντο? ?σε καθαρ? σ?μα, μ?χρι να απορροφηθε?. Μ?νο εξωτερικ? χρ?ση.

Περι?χει : 60ml