Βουτυρο σ?ματο? με γ?λα γαιδο?ρα?. Το γ?λα γαιδο?ρα? χρησιμοποιε?ται στη φροντ?δα και περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα? απ? την αρχαι?τητα. Ε?ναι γνωστ? για τι? ενυδατικ?? και θρεπτικ?? του ιδι?τητε?, που βοηθο?ν την επιδερμ?δα να διατηρε? την ελαστικ?τητα και τη φωτειν? νεανικ? τη? ?ψη. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει? μασ?ζ, απλ?στε μικρ? ποσ?τητα προ??ντο? ?σε καθαρ? σ?μα, μ?χρι να απορροφηθε?. Μ?νο εξωτερικ? χρ?ση.

Περι?χει : 60ml