Γαλ?κτωμα σ?ματο? με γ?λα γαιδ?ρα?, εμπλουτισμ?νη με αλ?η, πανθεν?λη, γλυκερ?νη και ελαι?λαδο. Μια ιδανικ? πλο?σια σ?νθεση με μεταξ?νια υφ?, που απορροφ?ται απ? την επιδερμ?δα, βελτι?νοντα? τον τ?νο, την υφ? και την ποι?τητα τη?. Προστατε?ει και αφ?νει απαλ? και ευχ?ριστα αρωματισμ?νη επιδερμ?δα.

Περι?χει : 200ml