Σαπο?νι καθαρισμο? για τα χ?ρια και το σ?μα με ?λαιο καρ?δα? και ελαι?λαδο. Καθαρ?ζει απαλ?, προστατε?ει την επιδερμ?δα αφ?νοντα? ?να διακριτικ? ?ρωμα.

Περι?χει : 85gr