Ορ?? μαλλι?ν και σ?ματο? με ιριδ?ζουσα π?ρλα. Με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και ενυδατικ? συστατικ?. Αναζωογονε? την επιδερμ?δα, αφ?νοντ?? την απαλ? και με υπ?ροχη λ?μψη. Προστατε?ει και περιποιε?ται τι? ?κρε? των μαλλι?ν. Τα μαλλια παραμ?νουν υγει? με μοναδικ? λ?μψη. ΧΡΗΣΗ: Ανακινε?στε καλ? πριν τη Χρ?ση για να αποκτ?σει το προι?ν ιριδ?ζουσα ?ψη. Απλ?στε στο σ?μα και στι? ?κρε? των μαλλι?ν με τι? ?κρε? των δακτ?λων σα?. Με εξωτικ? ?ρωμα καρ?δα?.Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 100ml