Μ?σκα για ?λου? του? τ?που? μαλλι?ν. Με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και Πανθεν?λη Προτατε?ει την τρ?χα, φροντ?ζει τι? ?κρε? προσφ?ροντα? υγει? και λαμπερ? ?μφ?νιση. ΧΡΗΣΗ: Σε καθαρ?, νωπ? μαλλι?, απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα. Αφ?νετε να δρασει για μερικ? λεπτ? και ξεβγ?λτε με ?φθονο νερ?. Με εξωτικ? ?ρωμα καρ?δα?.Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 200ml