Λ?δι μαλλι?ν με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και Βιταμ?νη Ε. Φροντ?ζει την τρ?χα, προστατε?ει τι? ?κρε? και βοηθ? στην αντιμετ?πιση τη? ψαλ?δα?. Διατηρε? την υγει? εμφ?νιση των μαλλι?ν και χαρ?ζει μοναδικ? λ?μψη και διακριτικ? ?ρωμα.

ΧΡΗΣΗ: Ψεκ?στε στα δ?κτυλα και απλ?στε στι? ?κρε? των μαλλι?ν με ελαφρ? μασ?ζ. Με εξωτικ? ?ρωμα καρ?δα?.Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νo.

Περι?χει : 150ml