Σαμπου?ν για ?λου? του? τ?που? μαλλι?ν. Με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και Πανθεν?λη. Καθαρ?ζει απαλ?, φροντ?ζει και περιποιε?ται την τρ?χα ?στε τα μαλλι? να ?χουν υγει? και λαμπερ? εμφ?νιση. Με εξωτικ? ?ρωμα καρ?δα?. Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 200ml