Κρ?μα χερι?ν με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και ενυδατικ? συστατικ?. Βοηθ? την επιδερμ?δα να διατηρε? τη φυσικ? τη? ενυδ?τωση. Περιποιε?ται τα χ?ρια αφ?νοντα? την επιδερμ?δα με α?σθηση βελο?δινη? απαλ?τητα?, και ευχ?ριστα αρωματισμ?νη. Με εξωτικ? ?ρωμα καρ?δα?. Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 100ml