Κρ?μα προσ?που με ενυδατικ? συστατικ?. Περι?χει γ?λα γαιδ?ρα?, υαλουρονικ? οξ?, λ?δι αβοκ?ντο, ελαι?λαδο, εκχ?λισμα βλαστοκυττ?ρων ορχιδ?α?. Απορροφ?ται ευχ?ριστα απ? την επιδερμ?δα και συμβ?λλει στη διατ?ρηση τη? ενυδ?τωση?. Βελτι?νει τον τ?νο, την υφ?, την ομοιομορφ?α και την ποι?τητα τη? επιδερμ?δα?. Χαρ?ζει α?σθηση νεανικ?? φρεσκ?δα? και φωτειν?τητα?.

Περι?χει : 50ml