Κρ?μα προσ?που με θρεπτικ? και ενυδατικ? συστατικ?. Περι?χει γ?λα γαιδ?ρα?, εκχ?λισμα βλαστοκυττ?ρων ορχιδ?α?, υαλουρονικ? οξ?, λ?δι αβοκ?ντο, ελαι?λαδο. Απορροφ?ται ευχ?ριστα απ? την επιδερμ?δα, εν? τρ?φει ενυδατ?νει και περιποιε?ται τι? επιδερμ?δε? που το ?χουν αν?γκη. Συμβ?λει στη βελτ?ωση των ρυτ?δων , στην α?ξηση τη? σ?σφιξη? και τη? ελαστικ?τητα? και στη βελτ?ωση ?ψη? στην περιοχ? των ζυγωματικ?ν! Χαρ?ζει α?σθηση νεανικ?? φρεσκ?δα? και φωτειν?τητα?.

Περι?χει : 50ml