Σαπο?νι κατ?λληλο για μασ?ζ σ?ματο? με ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Καθαρ?ζει και αναζωογονε? την επιδερμ?δα, κ?νοντα? ελαφρι? απολ?πιση. Το μασ?ζ βελτι?νει την κυκλοφορ?α του α?ματο? και αυτ? βοηθ? στην αντιμετ?πιση τη? κυτταρ?τιδα?.

Περι?χει : 100gr