Σαπο?νι κατ?λληλο για μασ?ζ σ?ματο? με εκχ?λισμα απ? σ?ελο σαλιγκαριο? και ελαι?λαδο. Καθαρ?ζει και αναζωογονε? την επιδερμ?δα, κ?νοντα? ελαφρυ? απολ?πιση. Το μασ?ζ βελτι?νει την κυκλοφορ?α του α?ματο? και αυτ? βοηθ? στην αντιμετ?πιση τη? κυτταρ?τιδα?.

Περι?χει : 100gr