Τζ?λ ντο?ζ σ?ματο? για ?λου? του? τ?που? επιδερμ?δα?. Με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και Πανθεν?λη. Καθαρ?ζει απαλ?, φροντ?ζει και περιποιε?ται την επιδερμ?δα αφ?νοντ?? την απαλ? και εξωτικ? αρωματισμ?νη.Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 200ml