Ντο?ζ σ?ματο? με γ?λα γαιδ?ρα?, εμπλουτισμ?νο με αλ?η και πανθεν?λη. Συνδυ?ζει τι? ιδι?τητε? και τα οφ?λη τη? αλ?η? εν? παρ?λληλα καθαρ?ζει απαλ? την επιδερμ?δα, αφ?νοντ?? την με βελο?δινη α?σθηση και ευχ?ριστα αρωματισμ?νη.

Περι?χει : 200ml