Περιποιε?ται την ευα?σθητη επιδερμ?δα των χειλι?ν προστατε?οντ?? τα απ? τι? φθορ?? που προκαλε? η ηλιακ? ακτινοβολ?α. Ενισχυμ?νη σ?νθεση με εκχ?λισμα αλ?η?. Βοηθ? τα χε?λια να διατηρο?νται ενυδατωμ?να, απαλ? και λε?α. Δερματολογικ? ελεγμ?νο.

Περι?χει : 4.5gr