Καταπρα?ντικ? Τζελ εμπλουτισμ?νο με 99,9 % οργανικ? Αλ?η. Ενυδατ?νει, απαλ?νει και περιποιε?ται την ταλαιπωρημ?νη και ξηρ? επιδερμ?δα.? Ιδανικ? για την ερεθισμ?νη απ? τον ?λιο επιδερμ?δα, χαρ?ζει α?σθηση δροσι?? και βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?. ΧΡΗΣΗ : Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα απευθε?α? στην επιδερμ?δα. Εξωτερικ? χρ?ση μ?νο. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια.

Περι?χει : 120ml