Λ?δι σ?ματο? με ενυδατικ?? ιδι?τητε?. Περι?χει ?λαιο κ?νναβη? και ελαι?λαδο. Αναζωογονε? την επιδερμ?δα, αφ?νοντ?? την απαλ? και με υπ?ροχη λ?μψη. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε στο σ?μα την κατ?λληλη ποσ?τητα με ελαφρι?? κιν?σει? μασ?ζ. Χρ?ση Εξωτερικ?. Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 100ml