Αφρ?? καθαρισμο? με ενυδατικ? συστατικ? και με συστατικ? που ?χουν καθαριστικ? δρ?ση. Περι?χει γ?λα γαιδ?ρα?, εκχ?λισμα μορ?νγκα, εκχ?λισμα βλαστοκυττ?ρων ορχιδ?α?, αλ?η, προβιταμ?νη Β5. Καθαρ?ζει απαλ?, απομακρ?νοντα? του? ρ?που? και μακιγι?ζ. Φροντ?ζει ?στε η επιδερμ?δα του προσ?που να ε?ναι κατ?λληλα καθαρ? για να δεχτε? την απαρα?τητη καθημεριν? περιπο?ηση. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε κατ?λληλη ποσ?τητα αφρο? σε βρεγμ?νη επιδερμ?δα. Κ?ντε απαλ? μασ?ζ με τα δ?χτυλα και κατ?πιν ξεβγ?λτε με ?φθονο νερ?.

Περι?χει : 100ml