Κρ?μα προσ?που με συστατικ? που ?χουν ενυδατικ?? και αντιρυτιδικ?? ιδι?τητε?. Περι?χει ?λαιο κ?νναβη?, υαλουρονικ? οξ?, οργανικ? ελαι?λαδο, αλ?η, βο?τυρο καριτ? και τριφ?λλι του νερο?. Απορροφ?ται ευχ?ριστα απ? την επιδερμ?δα. Ενυδατ?νει ?μεσα και αναζωογονε? την επιδερμ?δα. Βοηθ? στη με?ωση των γραμμ?ν και των ρυτ?δων. Συμβ?λει στην αναν?ωση τη? επιδερμ?δα?, ομαλοποιε?, βελτι?νει τον τ?νο και την υφ? τη?. Χαρ?ζει α?σθηση νεανικ?? φρεσκ?δα? και φωτειν?τητα?. Χρ?ση Εξωτερικ?. Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 50ml