Κρ?μα προσ?που με συστατικ? που ?χουν ενυδατικ? και αντιοξειδωτικ? δρ?ση. Περι?χει ?λαιο κ?νναβη?, υαλουρονικ? οξ?, οργανικ? ελαι?λαδο, αλ?η, βο?τυρο καριτ?. ?χει βελο?δινη υφ? και απορροφ?ται ευχ?ριστα απ? την επιδερμ?δα. Βελτι?νει την ποι?τητα τη? επιδερμ?δα? χ?ρη στην εξαιρετικ? τη? ενυδ?τωση. Χαρ?ζει α?σθηση νεανικ?? φρεσκ?δα? και φωτειν?τητα?. Χρ?ση Εξωτερικ?. Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 50ml